แคตตาล็อกออนไลน์

จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุรายเดือน ราคา

หมวดหมู่สินค้า :  สถานพักฟื้นพยาบาล
ตราสินค้า :  ศูนย์ เอช ที แคร์
ราคา : 16,000 บาท /
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริการจัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุรายเดือน

บริการจัดส่งคนดูแลผู้สุงอายุ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ รายเดือน

พร้อมทั้งให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุแบบยระยาว

  • ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า การขับถ่าย
  • จัดเตรียมอาหาร จัดยา ป้อนอาหารหรือฟีดอาหารตามอาการของผู้ป่วย
  • ช่วยการพยุงผู้ป่วยและผู้สูงอายุ พยุงเดิน พยุงนั่ง พาเข้าห้องน้ำ
  • ดูแลเรื่องแผลกดทับ พาขยับตัว พลิกตัว ช่วยทำกายภาพตามอาการ
  • ดูแลเรื่องความสะอาดที่นอนผู้สูงอายุให้สะอาดถูกสุขลักษณะที่ดี